Летна школа за Front-End Developer

Летната школа за Front-End Developer опфаќа изучување на најпознатите технологии за креирање на код за делот од веб страните и софтверските апликации кој е видлив за посетителите односно корисниците. 

Тој дел претставува дизајн на апликациите, и е составен од слики, текст, останата содржина и мултимедијални материјали, копчиња, линкови и други елементи за современ и функционален изглед на апликациите во различните пребарувачи.

 

Програмата е практична и изобилува со изработка на повеќе практични проекти, односно по завршувањето на обуката студентот ќе има изработено повеќе комплетно фукционални апликации.

Технологии кои се изучуваат во оваа програма се:

  • HTML
  • Bootstrap 4
  • AngularJS
  • JSON
  • CSS
  • SCSS
  • React

После завршувањето на школата студентот ќе биде целосно оспособен да работи како Front-End Developer и веднаш да се прилагоди во работна средина.  

Студентот добива сертификат по завршување на школата. 

Оваа обука е наменета за почетници и не е потребно предзнаење од областа. 

 

Летната школа за Front-End Developer е наменета за сите оние кои сакаат да започнат кариера во ИТ индустријата, оние кои сакаат да се преквалификуваат или да вложат во својот кариерен развој. 

 

Академијата трае 3 месеци, односно вкупно 72 часа. 

Цена: 300 евра на 3 месечни рати.

 

Почеток: 15 јуни 2020 год.

Локација: Охрид, наставата ќе се одржува во училница.