Javen Advertising

Javen Advertising
logo-javens
Slide
JAVEN ADVERTAJZING
IT edukim
Institucion i verifikuar dhe i certifikuar për arsim
Një certifikatë e njohur kudo

Përvetsoni njohuri dhe aftësi që kontribojnë në punësimin tuaj më të mirë dhe zhvillimin e vazhdueshëm në fushën e IT-së.

Ne krijojmë kuadër për pozicion pune më të kërkuar në treg duke ndjekur trendet globale në fushën e teknologjisë së informacionit.

Trajnimet do të mbahen në gjuhën shqipe