AngularJS

Научете ја најновата технологија за креирање на апликации која е барана на светскиот и домашниот пазар – Angular JS.

Angular JS е новата JavaScript работна рамка развиена од Google, и истата се користи за избегнување на недостатоците на Java Script верзиите.

 

Оваа обука опфаќа изучување на AngularJS, односно Ви овозможува напредни опции за креирање на апликации со една страница: декларативни образци, двонасочно врзување на податоци, TypeScript поддршка, и внесување зависности.

Доколку Ви треба сопствен стил на кодирање за синтакса, конвенции и структурирање на AngularJS апликации, тогаш оваа обука е наменета токму за Вас.

 

Оваа обука е соодветна за сите програмери на софтверски и веб апликации, front-end developers, но и за почетници кои сакаат да ја започнат својата карииера во ИТ индустријата.

 

Целта на оваа обука е примена на AngularJS преку работа на реални проекти.

 

Времетраење: Оваа обука трае 48 часа, односно 2 месеци.

Цената е 250 евра, на 2 месечни рати.

Прв Дел:

 

 • HTML, CSS
 • Implementation AngularJS  on desing
 • Variables
 • Routes
 • Statements (if)
 • Login operators (or, and)
 • Validation form
 • Arrays 
 • Loops (each)

Втор Дел:

 

 • JSON
 • Filters
 • Data Picker
 • Pass variable by routes
 • Ring chart
 • Get, post