Бизнис обуки

Бизнис обуки за секој вид на бизнис. Без разлика на големината на компанијата, бројот на вработени или дејноста на компанијата, обучувањето на кадрите е од големо значење.

Дигитализирајте го Вашето работење и вложете во Вашата компанија, преку обучување на Вашиот кадар. 

Кадарите во компаниите од различните сектори имаат потреба од дополнително знаење се со цел олеснување на својата работа. 

Преку дигитализација на работењето на Вашите вработени, задачите коишто се доделени се извршуваат за многу пократок рок. 

 

Во текот на обуките се работи со голем број вежби, се со цел да се совлада материјалот полесно и побрзо.

После завршувањето на обуката студентот добива сертификат кој е признат во земјата и во странство.

 

Времетраење на секоја обука е 1 месец. Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа. 

Цена на обуките по учесник е 5.000 ден. Доколку се обуките за тимови (4 членови и повеќе) цената е со попуст.

ОБУКИ