Бизнис Обуки

“Бизнис обуките не го формираат само твојот кариерен пат, туку и го обликуваат твојот начин на размислување и анализирање на светот.”

Времетраење

Во зависност од барањата на клиентот

Часови

Прилагодени согласно барањата на клиентот

Почеток

Активни уписи

Одржување

Со физичко присуство или онлајн

Цена

По договор

Информации за Бизнис Обуката:

Бизнис обуки за секој вид на бизнис.

Без разлика на големината на компанијата, бројот на вработени или дејноста на компанијата, обучувањето на кадрите е од големо значење.

Дигитализирајте го Вашето работење и вложете во Вашата компанија, преку обучување на Вашиот кадар.
Кадарите во компаниите од различните сектори имаат потреба од дополнително знаење се со цел олеснување на својата работа.
Преку дигитализација на работењето на Вашите вработени, задачите коишто се доделени се извршуваат за многу пократок рок.
Во текот на обуките се работи со голем број вежби, се со цел да се совлада материјалот полесно и побрзо.
После завршувањето на обуката студентот добива сертификат кој е признат во земјата и во странство.

Тим билдинг активности за Вашата организација

Тим билдинг активности направени од надворешен соработник се повеќе ефективни бидејќи знаат да ги адресираат објективно главните проблеми на еден тим, а и да ги подобрат интерперсоналните односи меѓу вработените на професионално ниво.

Што нудиме:

 • Предлог активности во различни сфери и области
 • Целосна организација на локации и активности
 • Прилагодување согласно потребите на организацијата

Останати бизнис обуки

Нудиме ефективни обуки кои ќе ги прилагодиме согласно потребите на организацијата, со цел зајакнување на вештините и унапредување на знаењето на Вашите вработени.
На овој начин инвестирате во најважниот капитал за работа односно човечкиот капитал, а воедно и ги задржувате Вашите вработени да останат во Вашата организација и да ги вложат своите напори за раст и напредок на истата.

Листа на бизнис обуки:

 • Напредно компјутерско работење
 • Дигитално работење во организациите
 • Развој на дигитални вештини
 • „Паметно“ работење и „зелен“ пристап кон средината
 • Иновативен менаџмент
 • Процес на развој на нови производи/услуги и процеси
 • Унапредување на тимската работа
 • Деловна комуникација (традиционална и дигитална)
 • AutoCAD
 • Бази на податоци
 • Програмирање во различни програмски јазик и технологии
 • Графички дизајн (Adobe Photoshop/Adobe Illustrator)
 • Англиски јазик (основно и напредно ниво)
 • Англиски за конверзација
 • Коорпоративен консалтинг согласно потребите на организацијата

Предности доколку ја посетувате обуката:

Scroll to Top