Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
C++

Оваа обука е наменета за изучување на програмскиот јазик C++ кој претставува основа во програмирање и кој е основа на многу други модерни програмски јазици. 

Со оваа обука ќе ги научите основите за програмирање во C++, како и суштината на објектно ориентираното програмирање. 

Во текот на целата обука се работи на практични примери и проекти, со цел лесно изучување и практикување на овој програмски јазик. 

Обуката се одржува во специјален софтвер за онлајн учење, и слушателот потребно е да има компјутер и добра интернет конекција. Работата преку овој софтвер е на многу високо ниво, бидејќи овозможува целосна интерекција со професорот, дискусиија, споделување на материјали, како и обострано споделување на екран.

Програма:

  • Вовед во C++
  • Програмска логика
  • Математички операции со C++
  • Декларација и иницијализација на променливи
  • Функции и референци
  • Напредни фукции
  • Наредби
  • Наследување
  • Објектно ориентирано програмирање
Оваа обука е наменета за средношколци, за студенти, но и за сите оние кои сакаат да го научат програмскиот јазик C++.
Обуката се состои од вкупно 48 часа, односно е со времетраење од 2 месеци.
Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 3 часа од 45 минути.
Цена на обука: 14.000 денари.
Плаќањето може да биде направено на 2 месечни рати по 4.500 денари.

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè