Javen Advertising

Javen Advertising

Diazajni Grafik + UX/UI

Diazajni Grafik është themeli i të gjithë Dizajnit vizual.Graphics designer zgjedhin ngjyrat,shkronjat
dhe rregullojnë elementët,imazhet dhe blloqet e teksteve.

Graphics Design është komunikim vizual, një art që ka një detyrë dhe qëllim specifik.

Programi i këtij trajnimi është konkret, praktik dhe i orientuar drejt artit dhe teknikës.

Çfarë përfshin ky trajnim:
•Mësoni bazat dhe parimet e dizajnit grafik
• Mësoni të punoni në Adobe Photoshop dhe Adobe Illustrator
• Mësoni dizajnin UX/UI

Cili është qëllimi i këtij trajnimi:
• Çdo student në fund do të ketë një portofol të vogël
• Mësoni një proces projekti nga fillimi deri në fund

Adobe Photoshop

Njohja me mjedisin e punës
• Hapni një dokument Adobe Photoshop
• Shiriti i veglave(toolbar)
• Opsione shtesë të mjeteve
• Zmadhoni një dokument

Korrigjimet bazë
• Rezolucioni dhe madhësia
• Rrafshoni dhe prisni një imazh
• Rregullimi i tonalitetit
• Puna me mjetin Spot Healing Brush
• Content-aware modifikime
• Puna me mjetin Clone Stamp
• Cojini rezolucionin një imazhi

Zgjedhjet
• Bërja e pjesëve specifike të figurës aktive
• Ripozicionimi i përzgjedhjes
• Lëvizja dhe dublikimi i përmbajtjes së një përzgjedhjeje
• Mos përzgjedhje
• Mbledhja dhe zbritja nga një përzgjedhje
• Zgjedhje komplekse

Shtresat
• Organizimi i imazhit në shtresa
• Krijoni, shfaqni, fshihni dhe zgjidhni shtresa
• Renditja e shtresave
• Mënyrat e përzierjes
• Shtresat e nivelimit

Rregullime të shpejta
• Heqja e syve të kuq
• Ndriçimi i imazhit
• Krijimi i një panorame
• Puna me Iris Blur
• Korrigjimi i një imazhi të shtrembëruar
• Rregullimi i perspektivës

Maska
• Krijimi dhe rafinimi i maskave
• Redaktimi i maskave
• Puna me Puppet Warp

Vazhdoni procesin e projektimit
• Të mësuarit se si funksionojnë modelet
• Punoni me modele të gatshme
• Krijoni modelet tuaja
• Krijoni postera për produktin tuaj me manipulim fotografish
• Krijoni postime sociale për produktet tuaja

Adobe Illustrator

Njohja me mjedisin e punës
• Hapni një dokument Adobe Illustrator
• Shiriti i veglave (toolbar)
• Paneli i vetive
• Rivendosja dhe ruajtja e hapësirës së punës
• Zmadhoni një dokument
• Krijoni tabela artistike dhe riorganizoni ato
• Navigoni nëpër tabela dhe dokumente të shumta Artistike

Zgjedhjet
• Mjetet dhe teknikat e përzgjedhjes
• Guida inteligjente
• Ruajtja e zgjedhjeve
• Rreshtimi i objekteve
• Grupimi dhe ç’grupimi i objekteve

Vizatimi i formave
• Krijimi i një dokumenti të ri me Artboard të shumta
• Vizatimi i formave bazë
• Rrumbullakimi i skajeve
• Vektorizimi me gjurmë imazhi

Redaktimi dhe kombinimi i formave dhe shtigjeve
• Prerje me mjetin Scissors
• Shtigjet e bashkimit
• Prerje me thikë, vegla gome
• Kombinimi me Pathfinder

Transformimi
• Puna me Artboards
• Puna me vizore dhe ndarje
• Pozicionimi i saktë i objekteve
• Lëvizni, rrotulloni dhe reflektoni objekte duke përdorur metoda të ndryshme

Vizatim me mjetin Pen
• Vizatimi i vijave të drejta dhe të lakuara me Pen Tool
• Redaktimi i linjave të drejta dhe të lakuara
• Fshirja dhe shtimi i pikëve

Ngjyrosja
• Mënyrat e ngjyrave
• Ngjyrat lokale dhe globale
• Zgjedhësi i ngjyrave
• Pika për sy
• Ngjyrosje me Live Paint

Tipografia
• Shtimi i tekstit
• Importoni tekst
• Ndryshoni atributet e tekstit
• Krijimi i kolonave
• Mbështjellja e tekstit rreth një forme
• Shtimi i tekstit në një shteg dhe formë

Procesi i projektimit
• Krijoni një përmbledhje për një logo të zgjedhjes suaj
• Hulumtoni tregun
• Krijoni skica
• Degjitalizoni skicat
• Krijoni variacione
• Ngjyrosni logon
• Shto tipografi (fontet kryesore dhe dytësore)
• Krijoni një udhëzues të vogël për logon tuaj

ADOBE XD

Njohja me mjedisin e punës
• Hapni një dokument
• Shiriti i veglave
• Opsione shtesë të mjeteve
• Zmadhoni një dokument

Filloni me dizajnin WEB
• Krijoni një dizajn web për produktin tuaj
• Tipografia e dizajnit të web-it (problemi më i zakonshëm në dizajnin e web-it)
• Krijoni seksione të ndryshme
• Prototipizmi
• Krijoni një video të vogël për dizajnin tuaj

Dizajni i aplikacionit
• Filloni me aplikacionin celular për produktin tuaj
• Krijoni tabela të ndryshme artistike
• Prototipizmi
• Krijoni një video të vogël për dizajnin tuaj

Në fund ne do të punojmë një brand tuajin, për portofolin tuaj.
Kjo do te ndihmojë të gjeneroni klientë dhe të filloni disa praktika apo edhe përvoja pune.

Kohëzgjatja: 4 muaj.
Mësimet mbahen dy herë në javë nga 2 orë nga 45 minuta.
Çmimi: 600 euro.
Pagesa mund të bëhet me 4 këste mujore.
Për pagesë të plotë, çmimi i Akademisë është me 20% zbritje.
Fillimi: 10 qershor 2023
Zbatimi: Online

Investoni në karrierën tuaj

Na kontaktoni
+ 389 72 309 189 viber viber