Javen Advertising

Javen Advertising
logo-javens
Slide
Akademia për Front - end Programim

Akademia për Front-end Programim
Akademia Front-end është e akredituar .
Akademi nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
Akademia zgjat 4 muaj.


Kjo akademi mbulon studimet e teknologjive më të njohura për krijimin e kodit për
pjesën e web-faqeve dhe aplikacioneve softuerike që janë të dukshme për vizitorët .
Ajo pjesë paraqet dizajnin e aplikacioneve,dhe përbehet nga imazhe,tekst,përmbajtje të tjera
dhe materiale multimediale,butona,lidhje dhe elementë të tjerë për një pamje moderne dhe
fuksionale të aplikacioneve .

Akademia përbëhet nga një pjes teorike dhe një praktike,me fokus te veçantë në punën praktike
me përpunimin e projekteve shumë reale,pra pas përfundimit të Akademisë,studenti do të ketë
krijuar disa aplikacione plotësisht funksionale me teknologji të ndryshme për front-end
programim .

Duke studiuar shumë tehnologji të ndryshme për front-end programim , studenti bëhet më
konkurrues në tregun e punës dhe kërkohet nga kompanitë e softuerit .

Teknologjitë që studiohen në këtë akademi janë:

  • HTML
  • CSS
  • Bootstrap
  • Java Scrip
  • JSON
  • Angular
  • React

Pas përfundimit të akademisë, studenti do të jetë plotësisht i aftë të punojë si zhvillues Front-end dhe të
përshtatet menjëhere me një mjedis pune.
Studenti merr një certifikatë pas përfundimit të trajnimit, e njohur në vendin tonë,por edhe
ndërkombëtarisht.
Kjo akademi është e përshtatshme për të gjith grup moshat dhe nuku kërkohet njohuri paraprake.

Akademia e Front-end është e destinuar për të gjithë ata që duan të fillojnë një karrierë në industrinë e
IT-së,ata që duan të rikualifikohen ose investojnë në zhvillimin e karrierës së tyre.
Pas përfundimit të Akademisë, studentët rekomandohen për punësim ose praktikë në kompani vendore
dhe ndërkombëtare të IT-së.

Akademia zgjat 4 muaj,pra gjithsej 120 orë. Mësimet mbahen dy herë në javë nga 3 orë.
Çmimi : 500 euro
Pagesa mund të bëhet me 4 këste mujore prej 125 euro në muaj.
Për pagesë të plotë deri në 1 Dhjetor, çmimi i Akademisë është me 20% zbritje.
Realizimi i trajnimit: online
Fillimi i trajnimit : 1 Shkurt 2023

Investoni në karrierën tuaj

Na kontaktoni