Германски јазик за конверзација

“Конверзацијата на германски јазик отвора врати кон личен и професионален раст.”

Времетраење

 3 месеци

Часови

2 пати неделно по 1 час со времетраење од 60 минути

Почеток

Активни уписи 

Одржување

Битола или онлајн

Цена

4.000 денари

Информации за јазичната обука за Германски јазик за конверзација:

Германски јазик за конверзација 

Курс кој се фокусира на подобрување на Вашата флуентност, проширување на вашиот вокабулар и усовршување на Вашите комуникациски вештини за секојдневни и деловни ситуации.

Што опфаќа обуката:

  • Работа на постигнување соодветна флуентност
  • Проширување на вокабуларот
  • Комуникациски вештини (вклучувајќи активно слушање, ефективно поставување на прашања и давање соодветни одговори)
  • Разговарање за секојдневни ситуации
  • Деловна комуникација (деловни состаноци, презентации, преговарање и кореспонденција)

Што друго се добива од оваа Обука?

Усовршете го разговорниот германски јазик за само 3 месеци преку редовна пракса и насоки од нашите предавачи. Развијте ги јазичните вештини неопходни за ефективно комуницирање во различни сценарија од реалниот живот.

Курсот може да се одржува во мала група или индивидуално по барање на студентот, притоа истиот се прилагодува според барањата на студентот и неговото познавање на германскиот јазик.

Предности доколку ја посетувате обуката:

Ако обуката се плати наеднаш, цената е со 20% попуст.

Scroll to Top