Онлајн обуки

Google алатки: Google Drive, Google Analytics и Google Ads

Google алатките се едни од најупотребуваните и клучни  алатки во дигиталниот маркетинг. 

Секој маркетер за да биде успешен во својата работа, мора да има познавање од:

Google Drive – платформа за професионално креирање и споделување на најразлични документи и мултимедијални материјали, нивно едитирање и користење.  

Google Analytics – алатка за водење на статистика на веб сајтови, генерирање на најразлични извештаи и нивно анализирање, како и следење на успешност на маркетинг кампањи 

Google Ads – платформа која овозможува рекламирање на Google, креирање на маркетинг кампањи, генерирање на клучни зборови и соодветно таргетира. 

Оваа обука се реализира со предавач во специјален софтвер за онлајн учење. 

Студентот е потребно да има само компјутер, слушалки со микрофон и интернет конекција. 

Начинот на работа е како во реална училница со предавач, бидејќи софтверот во кој се одржува обуката овозможува споделување на презентација, споделување на екран од страна на предавачот и од страна на студентот, прашување, дискусија, пишување на електронска табла, споделување на мултимедијални материјали, пишување забелешки и непречена комуникација во текот на цела обука.

Обуката за Google алатки вклучува изучување на:

  • Google Drive
  • Google Analytics
  • Google Ads

Оваа онлајн обука трае 16 часа.

Термините се флексибилни, во договор со предавачот. 

Цената на обуката е 5.000 денари.

После завршувањето на обуката студентот добива сертификат кој му се испраќа по пошта.