Графички Дизајн

Изрази ја својата креативност!

 • Научи ги основите и принципите на графичкиот дизајн
 • Научи да работиш во Adobe Photoshop и  Adobe Illustrator
 • Поттикни ја твојата креативност и реализирај ги твоите идеи во дигитална форма

Графичкиот дизајн претставува визуелна комуникација, уметност која има конкретна задача и цел. Програмата на оваа обука е конкретна, практична и ориентирана кон уметноста и техниката.

 

Обуката трае 2 месеци, односно 32 часа.

Следната обука почнува на 15 јули 2022 год. и 1 септември 2022 год.

Локација: Битола и онлајн.

Цената е 12.000 денари, на 2 месечни рати.

 

 

 

 

За целосна уплата, цената на обуката е со 10% попуст.  

Adobe Photoshop

Запознавање со работната околина

 • Oтворање на Adobe Photoshop документ
 • Панел со алатки
 • Дополнителни опции на алатки
 • Зумирање во документ
 • Поништување на акции

 Основни корекции

 • Резолуција и големина
 • Израмнување и отсекување на слика
 • Прилагодување на тон
 • Работа со алатката Spot Healing Brush
 • Content-aware алатки
 • Работа со алатката Clone Stamp
 • Изострување на слика

Селекции

 • Правење на специфични делови од сликата активни
 • Репозиционирање на селекција
 • Поместување и дуплицирање на содржината на селекција
 • Деселектирање
 • Додавање и одземање од селекција
 • Ротирање на селекција
 • Сложени селекции

 Слоеви

 • Организирање на сликата во слоеви
 • Креирање, прикажување, криење и селектирање на слоеви
 • Подредување на слоеви
 • Blending Modes
 • Израмнување на слоеви

 Брзи поправки

 • Отстранување на red eye
 • Осветлување на сликата
 • Креирање на панорама
 • Работа со Iris Blur
 • Корекција на дисторзирана слика
 • Прилагодување на перспективата

Час 6 Маски и канали

 • Креирање и рафинирање на маски
 • Едитирање на маски
 • Работа со Puppet Warp
 • Зачувување на селекција како алфа канал
 • Работа со панелот Channels

 Типографија

 • Користење на Guides за позиционирање на текст
 • Креирање на маска од текст
 • Спојување на текст со други слоеви
 • Форматирање на текст

 Цртање на вектори

 • Разлика меѓу растерска и векторска графика
 • Цртање на прави и криви линии со Pen Tool
 • Цртање на форми

 

Adobe Illustrator

 Запознавање со работната околина

 • Отворање на Adobe Illustrator документ
 • Панел со алатки
 • Properties панел
 • Ресетирање и зачувување на Workspace
 • Зумирање во документ
 • Навигација низ повеќе Artboards и документи

 Селекции

 • Алатки и техники на селектирање
 • Smart Guides
 • Зачувување на селекции
 • Криење и заклучување на објекти
 • Порамнување на објекти
 • Групирање и одгрупирање на објекти
 • Работа во Isolation mode

 Цртање на форми

 • Креирање на нов документ со повеќе Artboards
 • Цртање на основни форми
 • Заоблување на рабови
 • Векторизација со Image Trace

 Едитирање и комбинирање на форми и патеки

 • Сечење со алатката Scissors
 • Спојување на патеки
 • Сечење со алатките Knife, Eraser
 • Комбинирање со Pathfinder

 Трансформирање

 • Работа со Artboards
 • Работа со Ruler и Guides
 • Прецизно позиционирање на објекти
 • Поместување, ротирање и рефлектирање на објекти со различни методи

 Цртање со Pen Tool

 • Цртање на прави и криви линии со Pen Tool
 • Едитирање на прави и криви линии
 • Бришење и додавање на точки

 Бoење

 • Колор модови
 • Локални и глобални бои
 • Color Picker
 • Eyedropper
 • Боење со Live Paint

 Типографија

 • Додавање на текст
 • Импортирање на текст
 • Промена на атрибути на текст
 • Креирање на колони
 • Обвиткување на текст околу форма
 • Додавање на текст на патека и форма