Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
JAVA ПРОГРАМИРАЊЕ

Со оваа обука ќе стекнете соодветни знаења и вештини кои се неопходни за развој на два типа на Java програми: Java десктоп апликации и Java веб апликации. 

Преку јасни описи, динамични практични примери и професионални техники, оваа програма е наменета за креирање на напредни апликации, и тоа на едноставен и професионален начин. 

Студентот ќе биде запознаен со основните концепти на Java и ќе биде способен да работи на решавање на сложени алгоритми и моделирање на покомплицирани системски модели, што ќе послужи како основа за работа и на други апликации. 

Оваа обука е поделена на два дела и тоа основно и напредно изучување на Java програмскиот јазик.

Обуката трае 5 месеци, односно 120 часа. Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 3 часа. 

Оваа обука е наменета за сите оние кои се заинтересирани за изучување на Java програмскиот јазик, програмери кои сакаат да изработуваат софтвер во Java, како и студенти кои сакаат да напредуваат и да научат да програмираат во овој програмски јазик. 

За оваа обука не е потребно предзнаење од овој програмски јазик. 

Нудиме интензивна обука, со практични примери и изработка на проекти. 

Програма за работа:
JAVA SE & JAVA EE

  • JAVA SE Swing, JDBC
  • JAVA EE Spring MVC, Hibernate
  • Bootstrap 4 & CSS3
  • MySQL
  • Stored Procedure
  • Selenium WebDriver
  • Git/Bitbucket

Цената е 37.500 денари. Плаќањето може да биде на 5 месечни рати.
За целосна уплата, обуката е со 10% попуст.
Почеток на обуката: 1ви септември 2022 г.

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè