Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
Џуниор Школа за
Веб Програмирање
 Џуниор школа за веб програмирање (основно ниво).
 
Школата за веб програмирање е наменета за деца кои од рана возраст покажуваат интерес кон компјутерските науки и сакаат да го насочат своето образование кон таа област. 

Бидејќи живееме во дигитална ера, изучувањето на програмирањето ќе им помогне на децата многу полесно да ги користат дигиталните медиуми и платформи, но и да се насочат кон понатамошното образование од областа на информатичките технологии.

Програмата на оваа обука е специјално дизајнирана за деца кои веќе имаат познавање со работа на компјутери, и истата се однесува на изучување програмирање на дизајн односно изглед на веб страна, како и програмирање на фукционалноста на веб страните, во стручната литература познато како front-end и back-end програмирање.

Во текот на 4 месечната школа ученикот работи постојано на практични примери и како резултат на тоа, на крајот од школата ќе има изработено своја веб страна. 

Технологии што се изучуваат: 

  • HTML, 
  • CSS, 
  • JavaScript. 

Времетрaење: 4 месеци. Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 60 мин.
Цена: 3.000 денари месечно.
Почеток на нова група: 1ви февруари 2023г.
За целосна уплата, цената на обуката е со 20% попуст.
Можности за реализација на обуката: во училница во Битола, или онлајн.

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè