Џуниор школа за
FRONT-END ПРОГРАМИРАЊЕ

Џуниор школа за front-end  програмирање (напредно ниво)

Обуката за Front-End програмирање опфаќа изучување на најпознатите технологии за креирање на код за делот од веб страните и софтверските апликации кој е видлив за посетителите односно корисниците. 

Овој дел претставува дизајн на апликациите, и е составен од слики, текст, останата содржина и мултимедијални материјали, копчиња, линкови и други елементи за современ и функционален изглед на апликациите во различните пребарувачи.


Со изучување на оваа обука учениците ќе можат самостојно го да дизајнираат веб страни со најпознатите и најупотребуваните технологии за front-end програмирање, без користење на темплејти во ИТ индустријата. 

Технологии кои се изучуваа се: Bootstrap 4, React, CSS, SCSS, SASS, WordPress. 


Времетраење: 3 месеци

Почеток на обуката: 1ви јуни 2021г. 


Број на часови: Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 1 час.

Цена: 9.000 ден. Плаќањето може да биде на рати.