Летна Џуниор школа за
FRONT-END ПРОГРАМИРАЊЕ

Летна Џуниор школа за front-end  програмирање (напредно ниво) 

Обуката за Front-End програмирање опфаќа изучување на најпознатите технологии за креирање на код за делот од веб страните и софтверските апликации кој е видлив за посетителите односно корисниците. 

Овој дел претставува дизајн на апликациите, и е составен од слики, текст, останата содржина и мултимедијални материјали, копчиња, линкови и други елементи за современ и функционален изглед на апликациите во различните пребарувачи.


Со изучување на оваа обука учениците ќе можат самостојно го да дизајнираат веб страни со најпознатите и најупотребуваните технологии за front-end програмирање, без користење на темплејти во ИТ индустријата. 

Технологии кои се изучуваа се: Bootstrap 4, React, CSS, SCSS, SASS. 


Времетраење: 3 месеци

Почеток на обуките: 15ти Јуни 2020г.

Број на часови: 24 часовите се одржуваат 2 пати неделно по 1 час.

Цена: 10.500 ден. плаќањето може да биде на рати, односно по 3.500 ден. секој месец.