Летна Џуниор школа за
веб програмирање

Летна Џуниор школа за веб програмирање  

Летната школа за веб програмирање е наменета за деца кои од рана возраст покажуваат интерес кон компјутерските науки и сакаат да го насочат своето образование кон таа област.  

Бидејќи живееме во дигитална ера, изучувањето на програмирањето ќе им помогне на децата многу полесно да ги користат дигиталните медиуми и платформи, но и да се насочат кон понатамошното образование од областа на информатичките технологии.

 

Програмата на оваа обука е специјално дизајнирана за деца кои веќе имаат познавање со работа на компјутери, и истата се однесува на изучување програмирање на дизајн односно изглед на веб страна, како и програмирање на фукционалноста на веб страните, во стручната литература познато како front-end и back-end програмирање.

Во текот на 3 месечната школа ученикот работи постојано на практични примери и како резултат на тоа, на крајот од школата ќе има изработено своја веб страна.  

Технологии што се изучуваат: HTML, CSS, Java Script, Bootstrap, WordPress. 

 

Вкупно часови: 24 часа по 60 минути, вкупно времетрaење: 3 месеци. Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 60 мин. 

Почеток на обуките: 1ви Јули 2020г.

 

Можности за реализација на обуката: во училница во нашите канцеларии во Битола, или онлајн во специјален софтвер за онлајн учење. 

Цена: 9.000 денари, плаќањето може да биде и на рати, по 3.000 денари месечно.

На овaa ценa има 20% попуст.