Јуниор школа за програмирање

Јуниор школа за програмирање

„Сите би требало да научиме да програмираме бидејќи програмирањето не учи како да размислуваме.“ – Стив Џобс 

 

Вложете во иднината и во образованието на Вашето дете преку изучување на основите на програмирањето и изработка на веб страни.  

Јуниор школата за програмирање е наменета за деца кои од рана возраст покажуваат интерес кон компјутерските науки и сакаат да го насочат своето образование кон таа област.  

Бидејќи живееме во дигитална ера, изучувањето на програмирањето ќе им помогне на децата многу полесно да ги користат дигиталните медиуми и платформи, но и да се насочат кон понатамошното образование од областа на информатичките технологии.

 

Што вклучува Јуниор школата за програмирање? 

Програмата е специјално дизајнирана за деца кои веќе имаат познавање со работа на компјутери, и истата се однесува на изучување програмирање на дизајн односно изглед на веб страна, како и програмирање на фукционалноста на веб страните, во стручната литература познато како front-end и back-end програмирање.

Во текот на 3 месечната школа ученикот работи постојано на практични примери и како резултат на тоа, на крајот од школата ќе има изработено своја веб страна.  

Технологии што се изучуваат: HTML, CSS, Java Script, Bootstrap, WordPress. 

 

За кој е наменета школата?

Јуниор школата за програмирање е наменета за деца кои имаат наполнето 12 години и кои имаат основни познавања за работа со компјутери и Windows.

 

Реализација на школата: Јуниор школата трае 3 месеци и се организира 2 пати во годината и тоа во септември и февруари. 

 

Вкупно часови: 24 часа по 60 минути, вкупно времетрaење: 3 месеци.   

Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 60 минути.  

Цена: 12.000 денари, плаќањето може да биде и на рати. 

 

Локација: Битола и Охрид  

Следната Јуниор школа во Битола почнува на 17.02.2020 год. и во Охрид на 02.03.2020 год.