Javen Kids Education

Javen Kids Education - дел од верифицираната институција за образование Јавен Адвертајзинг.
Ран упис за учебна година 2022/2023

Пакет број 1: Наменет за ученици од 5то одделение! 

-Спремање и поддршка за целиот материјал што го изучуваат во 5то одделение. 

-Подготовка за тестови и натпревари.  

 

 

Пакет број 2: Наменет за ученици од 5то до 9то одделение! 

 

-Спремање и поддршка за учење на материјалот по сите наставни предмети! 

-Подготовка за тестови и натпревари. 

  

 

Часовите за двата пакети се одржуваат 2 пати неделно по 3 часа од 45 мин. 

Неделно се прават комбинации во часови во изучување на наставните предмети, со цел целосно совладување на целиот изучен материјал на училиште. 

 

Цена: 3.000 денари месечно 

За целосна уплата за 9 месеци, добивате 10 % попуст. 

За ран упис и уплата до 1ви август 2022г., добивате 20 % попуст. 

 

Почеток: 1ви септември 2022 г.