Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
Laravel Програмирање

PHP е еден од најстарите и најпопуларните јазици за развој на веб, а Laravel е неговата најпопуларна рамка.

Laravel е развојна рамка што се користи за креирање веб-страници и веб-апликации со експресивна, елегантна синтакса која дава неверојатна функционалност, една од најпопуларните и најкористени рамки за градење веб-апликации во PHP.

Laravel е широко користен во денешните компании бидејќи може драстично да го намали времето на развој и оваа потреба никогаш не застарува. Значи, ако сакате да ја унапредите Вашата кариера како развивач на PHP, најдобро е да започнете со изучување на Laravel!

Laravel користи објектно-ориентирано PHP програмирање. Потребна е минимална конфигурација и има експресивна синтакса која истиот го прави погоден за многу случаи на употреба.

Laravel е за секого – без разлика дали сте почетник или програмер со искуство!
Зошто треба да научите Laravel?

Laravel е задолжителен чекор во кариерата на секој развивач на PHP. Се смета за „напреден“ затоа што се потпира на објектно-ориентирано PHP програмирање, но е релативно едноставно за учење. Многу компании го користат Laravel и бараат нови програмери секој ден, така изучувањето на Laravel е од суштинско значење ако сакате да работите како „напреден PHP програмер“.

Laravel е лесен за употреба. Ова е причината зошто компаниите често избираат да ги развиваат своите веб-апликации во PHP користејќи Laravel.
Учете брзо…со самодоверба!

Според статистиката, програмер кој ќе развива апликации со Laravel e едно од најбараните работни позиции за 2022 год. на домашниот и интернационалниот пазар.

Програма за работа:

 • Вовед во PHP
 • Основи на објектно ориентирано програмирање
 • MySQL бази на податоци
 • Model-View-Controller Architecture
 • Blade template engine
 • Routes, Controllers, Views
 • Middleware
 • Facades
 • Jetstream/Breeze Authentication
 • HTTP Request
 • CRUD Operations
 • Eloquent ORM
 • Backup
 • Deploy

Почеток: 1ви ноември 2022г.
Времетраење на обуката: 6 месеци. Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 2 сати.
Реализација: со физичко присуство во нашите училници Битола, или онлајн.
Цена: 48.000 денари. Плаќањето може да биде на 6 месечни рати по 8.000 денари, или наеднаш со 10% попуст.
За целосна уплата до 15ти октомври, обуката е со 20% попуст

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè