Менаџирање и методологија
(Agile, Scrum) на ИТ проекти

Започнете со изучување на проектниот менаџмент во ИТ секторот. 

Во денешно време, се повеќе се потребни проектни менаџери во секоја компанија, кои би управувале, следеле и изготвувале извештаи за тековните и идните проекти на компанијата. 

 

 

Преку користење на алатките за проектен менаџмент се следат: доделените задачи на вработените, извршувањето на задачите, запазувањето на роковите, се врши преглед на извршената задача и проверка пред да биде пријавена истата за завршена. 

 

Оваа обука ги опфаќа основите на менаџментот и проектниот менаџмент, но и целата методологија за користење и менаџирање со најпознатите алатки на интернационално ниво, кои што се потребни за одржување и водење на ИТ проекти и системот за вештачка интелегенција за работа со проектниот менаџмент.

 

Обуката е составена и креирана на начин што можат да ја изучуваат студенти, но и сите други вработени лица кои што имаат желба за надоградба на нивното знаење или сите оние кои што сакаат да изучат нешто ново и да се преквалификуваат во својата професија. 

 

По завршувањето на обуката студентите ќе добијат познавање во областа на менаџментот и проектниот менаџмент на практично ниво, како и познавање и способност за користење на најпознатите ИТ алатки и платформи кои се користат во компаниите во одделот на проектниот менаџмент. 

 

Завршените студенти од оваа обука ќе може да работат како проектни менаџери во ИТ компании, но и во останати компании кои работат на најразлични проекти и имаат потреба од проектен менаџер. 

 

 

Времетраење на обуката е 6 недели.

Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа во времетраење од 45 минути.  

Вкупно часови: 30

 

 

Цената на обуката е 9.000 денари и плаќањето може да биде на рати.

 

 

Локација: Битола или онлајн во Adobe Connect – софтвер за онлајн учење. 

Почеток на обуката: 25 ноември 2020 г.  

 Програма:

 • Основи на менаџментот
 • Основи на проектниот менаџмент
 • Раздлабочен проектен менаџмент
 • Artificial intelligence систем во проектниот менаџмент
 • Методологија Agile
 • Scrum/Kanban 
 • Алатки
 • Bitrix
 • Bitbucket
 • Atlassian / Jira
 • Trello
 • Изработка на проекти