Јавен Адвертајзинг

Академија за Менаџмент

 • Времетраење

  5 месеци

 • Часови

  80 часа + 10 часа за изработка на проект (2 пати неделно по 2 часа)

 • Почеток

  Септември 2024 година

 • Одржување

  Битола или онлајн

 • Цена

  50.000 денари (плаќањето може да биде на 5 месечни рати или во готово со 20% попуст)

Информации за Академија за Менаџмент:

Академија за менаџмент нуди можност за откривање, иновации и раст во процесот на ефективнто менаџирање. Подигнете го вашиот лидерски потенцијал со нас преку сеопфатно разбирање на клучните принципи и практики во динамичниот свет на менаџментот.

 

Што опфаќа академијата:

Програмата на академијата е креирана со цел да ве опреми со основни вештини и знаења за ефективно лидерство и донесување одлуки.

Менаџмент и менаџери –  Навлезете во основните концепти на менаџментот, стекнувајќи увид во улогите и одговорностите на менаџерите. Истражете го динамичниот пејзаж на организациските структури и научете како ефективното управување придонесува за севкупниот успех.

Основи на планирање – Откријте ги критичните елементи на планирањето во контекст на управувањето. Од поставување цели до осмислување стратегии, овој модул ве подготвува со вештините потребни за креирање планови кои ги водат организациите кон остварување на нивните цели.

Организирање –  Разберете ја уметноста и науката за организирање во организациска рамка. Научете како ефикасно да ги структурирате ресурсите, поттикнувајќи кохезивна средина што ја подобрува продуктивноста и приспособливоста.

Лидерство –  Развијте ја вашата лидерска острина со истражување на различни стилови и стратегии на лидерство. Стекнете ги вештините неопходни за да ги инспирирате и водите тимовите, придвижувајќи го организацискиот успех преку ефективно лидерство.

Контрола – Совладајте ја уметноста на контрола во менаџментот, разбирајќи како да ги следите и прилагодите организациските процеси за да се осигурате дека тие се усогласуваат со утврдените цели. Овој модул ја нагласува важноста на механизмите за повратни информации и приспособливоста за постигнување одржлив успех.

Што опфаќа академијата:

 Програмата на академијата е креирана со цел да ве опреми со основни вештини и знаења за ефективно лидерство и донесување одлуки.

Предности :

 Широк спектар на работни места
 Самостојност
 Повисоки плати

Што друго се добива од оваа Академија?

Студентите работат на реални проекти, а воедно имаат и лабораториски односно практични вежби во реална работна средина. 

Учесниците на Академијата имаат ексклузивен пристап до заедницата на предавачи и учесници, каде што сите заедно ќе разменувате знаења и информации и секогаш ќе бидете во тек со новостите од областа што сте ги научиле

Scroll to Top