Јавен Адвертајзинг

Награда од областа на Информатиката

Награда од областа на Информатиката

Оваа награда претставува доказ за успешната работа на нашата компанија, и тоа над 1000 завршени студенти на нашите Академии и Обуки, акредитирани програми од Министерството за Образование и Наука, како и големиот број на вработени студенти.

Scroll to Top