Онлајн обуки

C++

Оваа обука е наменета за изучување на програмскиот јазик C++ кој претставува основа во програмирање и кој е основа на многу други модерни програмски јазици. 

Со оваа обука ќе ги научите основите за програмирање во C++, како и суштината на објектно ориентираното програмирање. 

Во текот на целата обука се работи на практични примери и проекти, со цел лесно изучување и практикување на овој програмски јазик. 

Обуката се одржува во специјален софтвер за онлајн учење, и слушателот потребно е да има компјутер и добра интернет конекција. Работата преку овој софтвер е на многу високо ниво, бидејќи овозможува целосна интерекција со професорот, дискусиија, споделување на материјали, како и обострано споделување на екран.

 

Оваа обука е наменета за средношколци, за студенти, но и за сите оние кои сакаат да го научат програмскиот јазик C++.

Обуката се состои од вкупно 48 часа, односно е со времетраење од 2 месеци. 

Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 3 часа од 45 минути.  

 

Цена на обука: 14.000 денари 


Плаќањето може да биде направено на 2 месечни рати по 4.500 денари.

Програма: 

Вовед во C++ 

Програмска логика 

Математички операции со C++

Декларација и иницијализација на променливи 

Функции и референци 

Напредни фукции 

Наредби

Наследување 

Објектно ориентирано програмирање