Онлајн обука за Facebook Ads,
Instagram Ads, LinkedIn Ads

Креирање на кампањи на Facebook, Instagram, Linkedin – видови на кампањи, креирање на реклами, таргетирање и сетирање на буџет на кампања.  

Оваа обука се реализира со предавач во специјален софтвер за онлајн учење Adobe Connect. 

Студентот е потребно да има само компјутер, слушалки со микрофон и интернет конекција. 

Начинот на работа е како во реална училница со предавач, бидејќи софтверот во кој се одржува обуката овозможува споделување на презентација, споделување на екран од страна на предавачот и од страна на студентот, прашување, дискусија, пишување на електронска табла, споделување на мултимедијални материјали, пишување забелешки и непречена комуникација во текот на цела обука.

Онлајн обуката за социјални медиуми вклучува изучување на:

  1. Креирање на кампањи на Facebook
  2. Креирање на кампањи на Instagram
  3. Креирање на кампањи на LinkedIn

Оваа онлајн обука трае 4 недели.

Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 1 час од 60 мин.

Термините се флексибилни, во договор со предавачот.

 

Цената на обуката е 3.000 денари.

Почеток на обуката: 19ти Јуни 2020 год.

После завршувањето на обуката студентот добива сертификат кој му се испраќа по пошта.