Онлајн обука за WordPress

Доколку сакате да изработувате веб страни, брзо, лесно и едноставно, тогаш оваа обука е наменета токму за Вас. 

Оваа обука е за почетници, и за сите оние кои досега никогаш немаат изработено веб страна. 

WordPress е open-source односно вид на софтвер со отворен код за создавање на блогови или веб страни, и овозможува голема слобода во програмирањето. 

Преку оваа обука студентот ќе научи да креира веб страни наменети за различни производи или услуги. 

Во обуката ќе биде вклучено инсталација и активирање на WordPress, дизајнирање и уредување на целосна веб страна, дизајнирање на страни во веб страната, мени, сајтбар, футер, инсталирање на теми и плагини, како и back-up на веб страни. Воедно ќе биде вклучено и креирање на содржина, функционирање на интернет пребарувачите, како и хостирање на веб страната. 

Во текот на обуката студентот ќе работи на веб страна по сопствен избор.

Оваа обука се реализира 6 недели. 

Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 1 час од 60 минути, во термини договорени со предавачот.

Обуката ќе се одржува во софтвер за онлајн учење Adobe Connect.

Студентот е потребно да има само компјутер, слушалки со микрофон и интернет конекција. 

Почеток на обуката: 15 февруари 2021г.

 

Цената е 6.000 ден. Плаќањето може да биде и на рати. 

После завршувањето на обуката студентот добива сертификат кој му се испраќа по пошта.

Програма за работа:

  1. Инсталирање на локална WordPress сервер околина и вовед во WordPress
  2. WordPress dashboard 
  3. Инсталирање на тема 
  4. Поставување и интегрирање на слики 
  5. Плагини односно додатоци на веб страна 
  6. Додавање корисници 
  7. Структура на веб страна 
  8. Контакт форма
  9. Интегрирање со социјални мрежи 
  10. Оптимизација на веб страна