Black Friday Промоции

Важност на промоцијата од 14.11.2023 до 01.12.2023 година

ПОЧЕТОК НА ОБУКИТЕ: 01.12.2023 год.

Англиски јазик за конверзација

Овој курс е наменет за сите оние кои сакаат да го подобрат говорниот англиски јазик на повисоко (професионално) ниво. Целта на курсот е студентот да добие поголема самодоверба во користењето на англискиот јазик, да го прошири речникот на зборови, професионално да се изразува, како и целосно да го подобри комуницирањето на англискиот јазик.

Времетраење: 4 месеци;

Број на средби: 2 пати неделно по 1 час;

Цена: 9000 денари;

Германски јазик за конверзација

Курс кој се фокусира на подобрување на Вашата флуентност, проширување на вашиот вокабулар и усовршување на Вашите комуникациски вештини за секојдневни и деловни ситуации.Усовршете го разговорниот германски јазик за само 3 месеци преку редовна пракса и насоки од нашите предавачи. Развијте ги јазичните вештини неопходни за ефективно комуницирање во различни сценарија од реалниот живот.

Времетраење: 3 месеци;

Број на средби: 2 пати неделно по 1 час;

Цена: 9000 денари;

Напреден Microsoft Excel

Овој дел од Microsoft Office има широка примена во економскиот, правниот, техничкиот и образовниот сектор.Excel го користат сите, почнувајќи од средношколци, студенти, па се до вработени лица на административни позиции во мали, средни и големи компании. Исто така го користат и професори, бизнис аналитичари, банкари, менаџери и нивните клиенти.

Времетраење: 1 месец;

Број на средби: 8 средби по 60 минути;

Цена: 4500 денари;

MS Office Пакет За Канцелариско Работење

Microsoft Office пакетот има примена во сите сектори: економски, правен, технички и образовен. Секоја компанија има примена на овој пакет и се употребува во секојдневното работење. Оваа обука е наменета за сите вработени лица кои работат со компјутер и сите невработни лица кои сакаат да го изучуваат овој пакет на Microsoft Office. Постојана работа на практични проекти што доведува до усовршување на вештините и знаењето.

Времетраење: 1 месец;

Број на средби: 8 средби по 60 минути;

Цена: 4500 денари;

Adobe Photoshop

Photoshop е одличен алатка за обработка и уредување на слики. Можете да ги подобрите и измените аспектите на вашите слики.Photoshop ви овозможува да го изразите вашиот креативен потенцијал.Photoshop се користи во различни професии како што се дизајн, рекламирање, фотографија и други. Оваа алатка може да ви помогне да стекнете вештини кои се ценети на пазарот на трудот.

Времетраење: 1 месец;

Број на средби: 8 средби по 90 минути;

Цена: 6000денари;

Adobe Illustrator

Illustrator е моќна алатка за векторско цртање, што значи дека можете да креирате графики со висока резолуција кои може да се прилагодуваат на различни големини без загуба на квалитет. Ова е посебно корисно за дизајнери кои работат на логоа, илустрации, и други елементи кои треба да бидат скалирани. Illustrator може да биде корисен за дизајнирање елементи за веб-сајтови и кориснички интерфејси. Креирањето на векторски графики е посебно важно за адаптирање на дизајните на различни екрани и уреди.

Времетраење: 1 месец;

Број на средби: 8 средби по 90 минути;

Цена: 6000денари;

Scroll to Top