Python and machine learning

Machine learning е тип на вештачка интелегенција што им овозможува на компјутерите можност да учат без да бидат експлицитно програмирани.

Машинското учење се фокусира на развој на компјутерски програми кои можат да се променат кога се изложени на нови податоци. 

 

За да го намалат времето за развој, програмерите се свртуваат кон бројни рамки на Python и библиотеки. Софтверска библиотека е претходно напишан код што програмерите го користат за решавање на вообичаени програмски задачи. Python, има широк спектар на библиотеки за вештачка интелигенција и машинско учење.

 

Оваа обука исто така опфаќа изучување на Python, MongoDB, W3.CSS и W3.JS – најмодерните технологии кои што се користат за крирање на десктоп апликации, веб сајтови и веб апликации.

Со помош на овие технологии се изработува функционалноста на апликациите и сајтовите.

Технологии кои се изучуваат во оваа програма се:

  • Python
  • MongoDB
  • W3CSS
  • W3.JS

Python програмски јазик користен за креирање на десктоп апликации, веб сајтови и веб апликации. Овој програмски јазик дава можност да се фокусирате на функционалноста на апликацијата преку изработка на програмските задачи.

MongoDB е програма за база на податоци ориентирана кон документи, преку крос-платформа.

Класифициран како програма за база на податоци NoSQL, MongoDB користи документи слични на JSON со изборни шеми. MongoDB е развиен од MongoDB Inc. и лиценциран под јавна лиценца на серверот.

MongoDB употребува голема колекција на документи. Колекцијата содржи сетови од документи и функции што е еднакво на релациони табели за бази на податоци.

W3.CSS е CSS рамка, објавена од w3schools. → w3. 

Css е каскаден лист (CSS) развиен од страна на w3schools, кој помага да се создадат веб-страници многу брзо. 

W3.CSS е модерна рамка на CSS која што овозможува поддршка за десктоп, таблет и дизајн за мобилен. W3.CSS е помал и побрз од сличните рамки на CSS.

W3.CSS е дизајниран да биде алтернатива со висок квалитет за Bootstrap. Дизајниран е за да биде помал, побрз, полесен за учење и полесен за употреба. Исто така дизајниран да биде независен од jQuery за било која друа JavaScript библиотека.

W3.JS е библиотека на JavaScript дизајниран за поедноставување на проектите за развивање на веб односно овај програмски јазик е оптимизирана верзија на JavaScript.

Лесен за учење лесен за користење. Дизајнирање за брзо развивање на апликации. Се користи за сите уреди: PC, Tablet, и мобилен.

Студентот ќе можи самостојно да изработива десктоп апликации, веб сајтови и веб апликации. 

Во текот на обуката студентите ќе работат на реални проекти каде што ќе се користи моделот MVC (Model View Controller) 

Наставата ќе се реализира во училница во мали групи.


Цена: 60.000 денари, плаќањето може да биде и на рати.

Цена со попуст: 40.000 денари 

Времетраење: 4 месеци

Број на часови: 96 часа, часовите се одржуваат 2 пати неделно по 3 часа.  

Локација: Битола, Охрид или онлајн во Adobe Connect – софтвер за онлајн учење. 


Оваа обука е достапна со ваучер, но и за сите оние кои не ги исполнуваат условите за ваучер. 

Почеток на обуката: 24 Август 2020 г.