Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
Python

Python,  MongoDB,  W3.CSS И W3.JS

Оваа обука опфаќа изучување на Python, MongoDB, W3.CSS и W3.JS – најмодерните технологии кои што се користат за креирање на десктоп апликации, веб сајтови и веб апликации.

Со помош на овие технологии се изработува функционалноста на апликациите и сајтовите. 

Технологии кои се изучуваат во оваа програма се:

  • Python
  • MongoDB
  • W3 CSS
  • W3.JS

Python програмски јазик користен за креирање на десктоп апликации, веб сајтови и веб апликации. Овој програмски јазик дава можност да се фокусирате на функционалноста на апликацијата преку изработка на програмските задачи.

MongoDB е програма за база на податоци ориентирана кон документи, преку крос-платформа.
Класифициран како програма за база на податоци NoSQL, MongoDB користи документи слични на JSON со изборни шеми. MongoDB е развиен од MongoDB Inc. и лиценциран под јавна лиценца на серверот.
MongoDB употребува голема колекција на документи. Колекцијата содржи сетови од документи и функции што е еднакво на релациони табели за бази на податоци.

W3.CSS е CSS рамка, објавена од w3schools. → w3. W3.CSS е модерна рамка на CSS која што овозможува поддршка за десктоп, таблет и дизајн за мобилен. W3.CSS е помал и побрз од сличните рамки на CSS.

W3.CSS е дизајниран да биде алтернатива со висок квалитет за Bootstrap. Дизајниран е за да биде помал, побрз, полесен за учење и полесен за употреба. Исто така дизајниран да биде независен од jQuery за било која друа JavaScript библиотека.

W3.JS е библиотека на JavaScript дизајниран за поедноставување на проектите за развивање на веб односно овај програмски јазик е оптимизирана верзија на JavaScript.

Лесен за учење лесен за користење. Дизајнирање за брзо развивање на апликации. Се користи за сите уреди: PC, Tablet, и мобилен.

Студентот ќе можи самостојно да изработива десктоп апликации, веб сајтови и веб апликации. 

Во текот на обуката студентите ќе работат на реални проекти каде што ќе се користи моделот MVC (Model View Controller).

Оваа обука е наменета за почетници и не е потребно предзнаење од областа. 

После завршувањето на обуката студентот ќе добие сертификат кој е признат во земјата и во странство. 

Наставата ќе се реализира во училница.
Цена: 400 евра, плаќањето може да биде и на 4 месечни рати.
Времетраење: 4 месеци
Број на часови: 96 часа
Локација: Битола или онлајн.

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè