Javen Advertising

Javen Advertising
logo-javens
Slide
Rreth nesh

Javen Advertajzing është një institucion i verifikuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, si dhe qëndra për Arsimim e të rriturve.

Pjesa edukative e Javen Advertajzing është në treg prej 5 vitesh dhe gjatë kësaj periudhe kanë kaluar mbi 4000 studentë.

Javen Avertajzing ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me kompani dhe organizata vendore ku studentët rekomandohen për punsim dhe praktikë.

Punësimi I studentëve është I një rëndësie të madhe dhe funksionimi I Javen Advertajzing, I cili çdo vit shënon suksese gjithnjë e më të mdha.

Përveç edukimit, Javen Advertajzing merret dhe me krijimin e zgjedhjeve softuerike, web faqeve, si dhe me realizimin e marketing dixhital.