Javen Advertising

Javen Advertising

Shkollë për femijë dhe adoleshentë UEB programim

Shkollë për femijë për ueb programim (niveli bazë) në gjuhën shqipe, e destinuar për fëmijët e shkollës fillore dhe të mesëm.

Shkolla e ueb programim është krijuar për fëmijët që tregojnë interes për shkencat kompjuterike dhe duan të fokusojnë arsimin e tyre në atë fushë.

Duke  qënë se jetojmë në një epokë dixhitale, mësimi i programit do ti ndihmojë pëmijët të përdorin shumë më lehtë mediat dhe platformat dixhitale,por edhe të fokusohen në edukimin e mëtejshëm në fushën e tekonologjisë së informacionit.

Programi i këtij trajnimi është i dizajnuar posaçërisht për fëmijët që tashmë kanë njohuri për punën me kompjuter dhe i referohet studimit të programimit të dizajnit, dhe e njëjta i referohet studimit të programimit të dizajnit, pra paraqitjes së një ueb faqeje, si dhe programimit të funksionalitetit të ueb faqeve, të njohura në literaturën profesionale si programim front-end dhe back-end. 

Gjatë shkollës 4-mujore, nxënësi punon vazhdimisht me shembuj praktik dhe si rezultat në përfundim të shkollës do të ketë krijuar faqen e tij të internetit. 

Teknologjitë e studiuara:

  • HTML,
  • CSS,
  • JavaScript.

Kohëzgjatja: 4 muaj. Mësimet mbahen dy herë në javë nga 60 minuta.
Çmimi: 3000 denarë në muaj.
Fillimi i grupit të ri: 3 prill 2023
Për pagesë të plotë, çmimi i trajnimit është me 20% zbritje.
Mundësitë për realizimin e trajnimit: në klasë në Manastir, ose online. 

Pas përfundimit të Shkollës për femijë (niveli bazë), nxënsi ka mundësinë të vazhdojë në nivelet e mëposhtme të avancuara të programimit: 

  • Niveli II – Mësoni JavaScript në një nivel të avancuar 
  • Niveli III – Mësimi Boostrap 
  • Niveli IV – Mësimi i WordPress 
  • Niveli V – Mësimi i gjuhës programuese PHP

Çdo nivel zgjat 4 muaj, kurse mësimet zhvillohen me të njëjtin ritëm, pra 2 herë në javë nga 60 minuta.

Çmimi: 3.000 denarë në muaj ose për pagesë të plotë në 4 muaj me 20% zbritje!

Investoni në karrierën tuaj

Na kontaktoni
+ 389 72 309 189 viber viber