Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
Онлајн Обука за Социјални Медиуми

Креирање на кампањи на Facebook, Instagram, Linkedin – видови на кампањи, креирање на реклами, таргетирање и сетирање на буџет на кампања. 

Copywriting – начини и правила за креирање текст со цел промовирање на одреден производ, услуга или бренд. 

Маркетинг на содржина – креирање на привлечна содржина за веб страни, блогови, постови и останати текстови со кои ќе се привлекуваат потенцијални клиенти. 

Оваа обука се реализира со предавач во специјален софтвер за онлајн учење.
Студентот е потребно да има само компјутер, слушалки со микрофон и интернет конекција. 

Начинот на работа е како во реална училница со предавач, бидејќи софтверот во кој се одржува обуката овозможува споделување на презентација, споделување на екран од страна на предавачот и од страна на студентот, прашување, дискусија, пишување на електронска табла, споделување на мултимедијални материјали, пишување забелешки и непречена комуникација во текот на цела обука.

Онлајн обуката за социјални медиуми вклучува изучување на:

  • Креирање на кампањи на Facebook
  • Креирање на кампањи на Instagram
  • Креирање на кампањи на LinkedIn
  • Copywriting
  • Content marketing (маркетинг на содржина)

Оваа онлајн обука трае 16 часа. Часовите се реализираат во период од 1 месец, односно се одржуваат 2 пати неделно.
Цената на обуката е 6000 денари.
После завршувањето на обуката студентот добива сертификат кој му се испраќа по пошта.

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè