Онлајн обуки

Онлајн обука за социјални медиуми

-Креирање на кампањи на Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin – видови на кампањи, креирање на реклами, таргетирање и сетирање на буџет на кампања.  

 

-Copywriting – начини и правила за креирање текст со цел промовирање на одреден производ, услуга или бренд. 

 

-Маркетинг на содржина креирање на привлечна содржина за веб страни, блогови, постови и останати текстови со кои ќе се привлекуваат потенцијални клиенти. 

 

Оваа обука се реализира со предавач во специјален софтвер за онлајн учење. 

Студентот е потребно да има само компјутер, слушалки со микрофон и интернет конекција. 

Начинот на работа е како во реална училница со предавач, бидејќи софтверот во кој се одржува обуката овозможува споделување на презентација, споделување на екран од страна на предавачот и од страна на студентот, прашување, дискусија, пишување на електронска табла, споделување на мултимедијални материјали, пишување забелешки и непречена комуникација во текот на цела обука.Онлајн обуката за социјални медиуми вклучува изучување на:

 

  • Креирање на кампањи на Facebook
  • Креирање на кампањи на Instagram
  • Креирање на кампањи на Twitter
  • Креирање на кампањи на Linkedin
  • Copywriting
  • Content marketing (маркетинг на содржина) Оваа онлајн обука трае 16 часа. 

Термините се флексибилни, во договор со предавачот.

Почеток: 06.04.2020 г. 

 

Цената на обуката е 6.000 денари.

После завршувањето на обуката студентот добива сертификат кој му се испраќа по пошта.