Онлајн обуки

Онлајн обука за социјални медиуми

-Креирање на кампањи на Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin – видови на кампањи, креирање на реклами, таргетирање и сетирање на буџет на кампања.  

-Copywritting – начини и правила за креирање текст со цел промовирање на одреден производ, услуга или бренд. 

-Маркетинг на содржина креирање на привлечна содржина за веб страни, блогови, постови и останати текстови со кои ќе се привлекуваат потенцијални клиенти. 

Оваа обука се реализира со предавач во специјален софтвер за онлајн учење. 

Студентот е потребно да има само компјутер, слушалки со микрофон и интернет конекција. 

Начинот на работа е како во реална училница со предавач, бидејќи софтверот во кој се одржува обуката овозможува споделување на презентација, споделување на екран од страна на предавачот и од страна на студентот, прашување, дискусија, пишување на електронска табла, споделување на мултимедијални материјали, пишување забелешки и непречена комуникација во текот на цела обука.

Онлајн обуката за социјални медиуми вклучува изучување на:

  • Креирање на кампањи на Facebook
  • Креирање на кампањи на Instagram
  • Креирање на кампањи на Twitter
  • Креирање на кампањи на LinkedIn
  • Copywriting
  • Content marketing (маркетинг на содржина) 

Оваа онлајн обука трае 16 часа. Часовите се реализираат во период од 1 месец, односно се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа од 45 мин.   


Цената на обуката е 4.500 денари.


После завршувањето на обуката студентот добива сертификат кој му се испраќа по пошта.