Javen Advertising

Javen Advertising
logo-javens
Slide
Trajnim për Software Tester

Trajnim për Software Tester

Behu pjesë e degës me rritje më të shpejtë në industrinë e IT-së ku nuku kërkohet njohuri
paraprake prej gjuhëve të programimit.

Pozicioni i Software Tester është në të njëjtën nivel me një developer (zhvilluesi) . Ky pozicion është
shumë dinamik dhe vazhdimisht me sfida të reja . Privilegji si testus është i madh, jeni të përfshirë
vazhdimisht në projekte të reja dhe kështu mësoni gjëra të reja .Gjithashtu, si softuer tester ju keni
privilegji të shihni dhe përdorni produktin i pari përpara të tjerëve .

Testimi i softuerit duhet të përfshihet që nga fillimi i zhvillimit të softuerit.Kjo siguron shpërdarjen e një
produkti me cilësi të lartë. Ju duhet të plotësoni kërkesat e klientit në mënyrë që ai të jetë i sigurtë se po
jepni një produkt të besueshëm dhe cilësor. Për atë qëllim, aty janë testuesit për të testuar softuerin
dhe nëse rezulton me dështim, developeri(zhvilluesi) ta përmisojnë atë.Gjetja e hershme e problemeve
të softuerit kursen kohë dhe para.

Gabim, error,bug….. është ajo që rrezikon jetën e softuerit .Detyra juaj si testues i softuerit është të
gjeni gabime. Në fund, softueri duhet të jetë i përshtatshëm për përdorim dhe të plotësojë nevojat e
klientëve.

Plani dhe Programi :

Programi përbëhet nga një pjesë teorike dhe një pjesë praktike.Studentët do të punojnë në
projekte reale ku do të përballen me sfida dhe probleme që dalin në një projekt real. Gjithashtu do të
përfitoni këshilla të nevojshme për të aplikuar në pozicione pune për softuer tester .

Studentët do të njihen me :

 • Hyrje në Testimin e Softuerit
 •  Procesi i testimit
 •  Niveli dhe llojet e testimit
 •  Shkrimi i rasteve të testimit
 •  Testim manual
 •  Testim i automatizuar duke përdorur mjetet e Selenium & Framework
 •  Biblioteka Robot Framework(Built,Selenium Library,selenium Library2, DataBaseLibrary (Python)
 •  XML,JSON
 •  UML
 •  SonarQube
 •  Junit
 • Git/Bitbucket

Trajnim zgjat 4 muaj,pra gjithsej 120 orë. Mësimet mbahen dy herë në javë nga 3 orë.
Çmimi : 500 euro
Pagesa mund të bëhet me 4 këste mujore prej 125 euro në muaj.
Për pagesë të plotë deri në 1 Dhjetor, çmimi i 
Trajnim është me 20% zbritje.
Realizimi i trajnimit: online
Fillimi i trajnimit : 1 Shkurt 2023

Investoni në karrierën tuaj

Na kontaktoni