Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
Академија За Веб Програмирање

Обука за Веб програмирање или познато како Веб дизајн се изведува по верифицирана програма од Министерството за образование и Центарот за образование на возрасни.

Преку оваа програма учесникот ќе биде целосно обучен самостојно да развива веб страни и сложени веб апликации со најпознатите технологии за програмирање, да ги хостира развиените веб страни на сервер и да ги одржува.

Освен изработка на веб страни, оваа обука вклучува и оптимизација на веб страни, односно рангирање на веб страните на што е можно повисоко ниво на пребарувачите (Google, Yahoo, Bing…).

Оваа обука е наменета за поченици и не е потребно предзнаење.

Технологии кои ќе се изучуваат во оваа обука се:

  • HTML
  • CSS
  • Java Script
  • Jquery
  • WordPress
  • Bootstrap
Сертификат кој се добива после завршувањето на обуката е важечки во нашата земја и во странство.

Обуката трае 72 часа односно 4 месеци.

Обуката е практична, односно учесниникот во текот на обуката изработува повеќе различни проекти односно веб страни и истите ги поставува на сервер.

Цената на оваа обука е 28.000 денари и плаќањето може да биде на 4 месечни рати.

За целосна уплата, цената на Академијата е со 10% попуст.

Почеток на обуката: 1 септември 2022 год. 

Локација: Битола и онлајн. 

По завршување на програмата учесникот ќе биде оспособен да:
Уредува и применува елементи за дизајн на веб страна
Користи HTML – јазик за создавање на веб страници со сите негови елементи
Работи со CSS – јазик за стилски страници што се користи за опишување на презентациската семантика
Користи JavaScript- скриптен јазик кој е објектно ориентиран, со цел користење на повеќе хардверски и софтверски платформи
Разликува алатки и софтвер за развивање на веб страници со нивна целосна функционалност
Применува кодирање при манипулирање со веб страните
Целосно знае да работи со WordPress
Идентификува елементи за оптимизација на веб страната
Применува различни техники за оптимизација на веб страната во техничкиот и маркетингшкиот дел
Изработува извештај и презентација за изработената веб страна.

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè