Академија за Веб Програмирање

Обука за Веб програмирање или познато како Веб дизајн се изведува по верифицирана програма од Министерството за образование и Центарот за образование на возрасни.

 

Преку оваа програма учесникот ќе биде целосно обучен самостојно да развива веб страни и сложени веб апликации со најпознатите технологии за програмирање, да ги хостира развиените веб страни на сервер и да ги одржува. 

Освен изработка на веб страни, оваа обука вклучува и оптимизација на веб страни, односно рангирање на веб страните на што е можно повисоко ниво на пребарувачите (Google,Yahoo, Bing…). 

Оваа обука е наменета за поченици и не е потребно предзнаење. 

 

Технологии кои ќе се изучуваат во оваа обука се:

HTML, CSS, Java Script, Jquery, WordPress, Bootstrap.

 

Сертификат кој се добива после завршувањето на обуката е важечки во нашата земја и во странство. 

Обуката трае 72 часа односно 4 месеци.

Обуката е практична, односно учесниникот во текот на обуката изработува повеќе различни проекти односно веб страни и истите ги поставува на сервер.

 

Цената на оваа обука е 28.000 денари и плаќањето може да биде на 4 месечни рати. 

 

 

За целосна уплата, цената на Академијата е со 10% попуст.  

 

Почеток на обуката: 1 септември 2022 год. 

Локација: Битола и онлајн. 

 

По завршување на програмата учесникот ќе биде оспособен да:

 

  • Уредува и применува елементи за дизајн на веб страна 
  • Користи HTML – јазик за создавање на веб страници со сите негови елементи 
  • Работи со CSS – јазик за стилски страници што се користи за опишување на презентациската семантика 
  • Користи JavaScript- скриптен јазик кој е објектно ориентиран, со цел користење на повеќе хардверски и софтверски платформи 
  • Разликува алатки и софтвер за развивање на веб страници со нивна целосна функционалност 
  • Применува кодирање при манипулирање со веб страните 
  • Целосно знае да работи со WordPress
  • Идентификува елементи за оптимизација на веб страната
  • Применува различни техники за оптимизација на веб страната во техничкиот и маркетингшкиот дел
  • Изработува извештај и презентација за изработената веб страна