WordPress

Доколку сакате да изработувате веб страни, брзо, лесно и едноставно, тогаш оваа обука е наменета токму за Вас. Оваа обука е за почетници, и за сите оние кои досега никогаш немаат изработено веб страна. 

WordPress е open-source односно вид на софтвер со отворен код за создавање на блогови или веб страни, и овозможува голема слобода во програмирањето. 

Преку оваа обука студентот ќе научи да креира веб страни наменети за различни производи или услуги. 

Во обуката ќе биде вклучено инсталација и активирање на WordPress, дизајнирање и уредување на целосна веб страна, дизајнирање на страни во веб страната, мени, сајтбар, футер, инсталирање на теми и плагини, како и back-up на веб страни. Воедно ќе биде вклучено и креирање на содржина, функционирање на интернет пребарувачите, како и хостирање на веб страната. 

Во текот на обуката студентот ќе работи на веб страна по сопствен избор.

 

Вкупно часови: 20 Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа. 

Цената е 6.000 денари. 

Програма за работа:

  1. Инсталирање на локална WordPress сервер околина и вовед во WordPress
  2. WordPress dashboard 
  3. Инсталирање на тема 
  4. Поставување и интегрирање на слики 
  5. Плагини односно додатоци на веб страна 
  6. Додавање корисници 
  7. Структура на веб страна 
  8. Контакт форма
  9. Интегрирање со социјални мрежи 
  10. Оптимизација на веб страна