Англиски јазик за конверзација

“Преку разговорот, јазикот станува врата кон разбирањето.”

Времетраење

4 месеци

Часови

2 пати неделно по 1 час

Почеток

Активни уписи 

Одржување

Битола или онлајн

Цена

3.000 денари

Информации за јазичната обука за Англиски јазик за конверзација:

Курс Англиски за конверзација / Бизнис англиски јазик 

Овој курс е наменет за сите оние кои сакаат да го подобрат говорниот англиски јазик на повисоко (професионално) ниво.

Целта на курсот е студентот да добие поголема самодоверба во користењето на англискиот јазик, да го прошири речникот на зборови, професионално да се изразува, како и целосно да го подобри комуницирањето на англискиот јазик.

Што опфаќа обуката:

 • Секојдневна комуникација
 • Водење на бизнис разговори
 • Работа на конкретни секојдневни и деловни ситуации
 • Организирање на состаноци и зборување на состаноци
 • Презентации на англиски јазик
 • Разговори по телефон
 • Предлози, сугестии, давање совети, согласувања/несогласувања
 • Давање на препораки и насоки
 • Дискусии за бизнис опкружување и економија
 • Дебатирање
 • Разговарање со стручна терминологија во различни области (ИТ, право, медицина, маркетинг и продажба итн. или области по барање на студентот) 

Што друго се добива од оваа Обука?

Овој курс ќе Ви помогне да го проширите Вашиот вокабулар и флуентност кога разговарате на англиски јазик во секојдневни, но и деловни ситуации.

Курсот може да се одржува индивидуално по барање на студентот, и истиот да се прилагодува според барањата на студентот и нивото на познавање на англиски јазик. 

Предности доколку ја посетувате обуката:

Ако обуката се плати наеднаш, цената е со 20% попуст.

Scroll to Top