Javen Advertising

Javen Advertising
Slide
WordPress

Доколку сакате да изработувате веб страни, брзо, лесно и едноставно, тогаш оваа обука е наменета токму за Вас. Оваа обука е за почетници, и за сите оние кои досега никогаш немаат изработено веб страна. 

WordPress е open-source односно вид на софтвер со отворен код за создавање на блогови или веб страни, и овозможува голема слобода во програмирањето. 

Преку оваа обука студентот ќе научи да креира веб страни наменети за различни производи или услуги. 

Во обуката ќе биде вклучено инсталација и активирање на WordPress, дизајнирање и уредување на целосна веб страна, дизајнирање на страни во веб страната, мени, сајтбар, футер, инсталирање на теми и плагини, како и back-up на веб страни. Воедно ќе биде вклучено и креирање на содржина, функционирање на интернет пребарувачите, како и хостирање на веб страната. 

Во текот на обуката студентот ќе работи на веб страна по сопствен избор.

Програма за работа:

  • Инсталирање на локална WordPress сервер околина и вовед во WordPress
  • WordPress dashboard
  • Инсталирање на тема
  • Поставување и интегрирање на слики
  • Плагини односно додатоци на веб страна
  • Додавање корисници
  • Структура на веб страна
  • Контакт форма
  • Интегрирање со социјални мрежи
  • Оптимизација на веб страна

Вкупно часови: 20 Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа.
Цената е 6.000
денари.

 

Инвестирајте во вашата кариера

Контактирајте нè