Посета на студентите од Техничкиот факултет од Минхен

На студентите им беше одржана кратка обука преку која се запознаа со најкористените платформи и алатки за водење на Дигитален маркетинг.

Scroll to Top