Јавен Адвертајзинг

Јазични Обуки

Јавен Адвертајзинг Едукација е верифицирана институција од
страна на Министерството за образование и наука,
како и Центарот за образование на возрасните.  

Обука за деца по
англиски јазик

“Преку разговорот, јазикот станува врата кон разбирањето.”

Обука за деца
по германски јазик

“Конверзацијата на германски јазик отвора врати кон личен и професионален раст.”

Англиски јазик за конверзација

“Преку разговорот, јазикот станува врата кон разбирањето.”

Германски јазик
по нивоа

“Учењето на германски јазик по нивоа Ви отвара врати кон нови светови и прилики.”

Германски јазик за конверзација

“Конверзацијата на германски јазик отвора врати кон личен и професионален раст.”

Scroll to Top