Доделување на сертификатите за нашите успешни студенти

Овие сертификати ни претставуваат поттик да вложуваме уште повеќе и во нашите студенти со цел да им помогнеме и правилно да ги насочиме кон градење на нивната ИТ кариера!

Scroll to Top