Нашиот менаџер д-р Ана Ристевска

Стана сертифициран обучувач на обучувачи после помината обука “Train the trainer” во Валенсија, Шпанија.

Scroll to Top