Воведна средба со ученици од СОТУ „Ѓорги Наумов“ - Битола

Уште една воведна средба со уште една нова група ученици од СОТУ „Ѓорги Наумов“ – Битола каде што се запознаа со програмата за практично образование во рамките на нашата компанија.
Дополнително ви ја претставуваме и нашата специјално креирана Академија за средношколци која нуди сеопфатна наставна програма која учениците ќе ги опреми со знаења и вештини неопходни за да напредуваат во светот на програмирањето и технологијата.
Scroll to Top