Воведни средби со ученици од СОУ „Крсте Петков Мисирков“ - Демир Хисар и СОТУ „Ѓорги Наумов“ - Битола

Имавме воведни средби со нови групи на ученици од СОУ „Крсте Петков Мисирков“ – Демир Хисар и СОТУ „Ѓорги Наумов“ – Битола каде учениците се запознаа со програмата за практично образование во рамките на нашата компанија.
Нашата мисија е да ги поттикнеме учениците да обезбедат вредно знаење и подобрување на нивните програмски вештини.
Пред нас е уште една учебна година за стекнување нови вештини и постигнување нови достигнувања.

 

Scroll to Top